دسته بندی ها
لوازم و تجهیزات کرونا
فیلتر ها

برند ها


 • 37 درجه
 • بکر
 • imeds

آخرین محصولات

نمایش 18 از 18
بسته
جدید
قیمت در بسته 96 عددی
 • واحد: عدد , کارتن , بسته
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
316,800 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد , کارتن
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
8,500 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
27,500 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
28,000 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
60,500 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
17,000 تومان
جفت
جدید
قیمت در جفت 1 عددی
 • واحد: جفت
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
5,500 تومان
ناموجود
وضعیت : ناموجود
محصول ناموجود است
بسته
جدید
قیمت در بسته 200 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
110,000 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
57,300 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
25,500 تومان
ناموجود
 • واحد: بسته
وضعیت : ناموجود
محصول ناموجود است
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
 • نوع: استریل , غیر استریل
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
20,000 تومان
جفت
جدید
قیمت در جفت 1 عددی
 • واحد: , کارتن , جفت
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
7,500 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 20 عددی
 • واحد: بسته
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
38,000 تومان
جفت
جدید
قیمت در جفت 1 عددی
 • واحد: جفت
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
4,200 تومان
کارتن
جدید
قیمت در کارتن 2000 عددی
 • واحد: کارتن
وضعیت : موجود در انبار فروشگاه تامین کالا از 4 روز دیگر
1,700,000 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
400 تومان