دسته بندی ها
لوازم و تجهیزات کرونا
فیلتر ها

برند ها


 • بکر
 • Chito Tech
 • 37 درجه

آخرین محصولات

1,050,000 تومان
165,000 تومان
نمایش 13 از 13
بسته
جدید
قیمت در بسته 500 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
1,000,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 400 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
1,360,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 1600 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
1,696,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 2000 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
2,120,000 تومان
کارتن
جدید
قیمت در کارتن 1000 عددی
 • واحد: کارتن
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
9,000,000 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد , کارتن
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
16,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 250 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
500,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 220 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
169,400 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
5,000 تومان
بسته
جدید
قیمت در بسته 220 عددی
 • واحد: , کارتن , بسته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
169,400 تومان
کارتن
جدید
قیمت در کارتن 170 عددی
 • واحد: کارتن
 • سایزبندی: , M , S
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
2,091,000 تومان
کارتن
جدید
قیمت در کارتن 36 عددی
 • واحد: کارتن
 • نوع: استریل , غیر استریل , 24 ساعته
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
648,000 تومان
جدید
قیمت یک عدد از محصول
 • واحد: عدد , کارتن
وضعیت : موجود تامین کالا از انبار IMEDS
18,000 تومان